Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK
Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6
tel./fax 81 741-51-87
logo
REZERWACJA MIESZKAŃ – ul. Generała Witolda Urbanowicza

BUDYNEK NR 2

Wszystkie mieszkania sprzedane

Nr
lokalu
Klatka Piętro Typ Ilość pokoi Pow. m2 Łącznie wstępny wkład brutto Rzut mieszkania Status Rezerwacja
1 pierwsza parter G 3 pok. 65,88 277 515,02 zł SPRZEDANE
2 pierwsza parter A1 2 pok. 31,69 133 491,97 SPRZEDANE
3 pierwsza parter G 3 pok. 65,88 277 515,02 zł SPRZEDANE
4 pierwsza I G 3 pok. 65,88 291 673,95 zł SPRZEDANE
5 pierwsza I A1 2 pok. 31,69 140 302,78 SPRZEDANE
6 pierwsza I G 3 pok. 65,88 291 673,95 zł SPRZEDANE
7 pierwsza II G 3 pok. 65,88 291 673,95 zł SPRZEDANE
8 pierwsza II A1 2 pok. 31,69 140 302,78 SPRZEDANE
9 pierwsza II G 3 pok. 65,88 291 673,95 zł SPRZEDANE
10 pierwsza III G 3 pok. 65,88 288 842,16 zł SPRZEDANE
11 pierwsza III A1 2 pok. 31,69 138 940,62 SPRZEDANE
12 pierwsza III G 3 pok. 65,88 288 842,16 zł SPRZEDANE
Nr
lokalu
Klatka Piętro Typ Ilość pokoi Pow. m2 Łącznie wstępny wkład brutto Rzut mieszkania Status Rezerwacja
13 druga parter G 3 pok. 65,88 277 515,02 zł SPRZEDANE
14 druga parter A 1 pok. 31,63 133 239,22 zł SPRZEDANE
15 druga parter F 3 pok. 65,30 275 071,81 zł SPRZEDANE
16 druga I G 3 pok. 65,88 291 673,95 zł SPRZEDANE
17 druga I A 1 pok. 31,63 140 037,14 zł SPRZEDANE
18 druga I F 3 pok. 65,30 289 106,09 zł SPRZEDANE
19 druga II G 3 pok. 65,88 291 673,95 zł SPRZEDANE
20 druga II A 1 pok. 31,63 140 037,14 zł SPRZEDANE
21 druga II F 3 pok. 65,30 289 106,09 zł SPRZEDANE
22 druga III G 3 pok. 65,88 288 842,16 zł SPRZEDANE
23 druga III A 1 pok. 31,63 138 677,56 zł SPRZEDANE
24 druga III F 3 pok. 65,30 286 299,23 zł SPRZEDANE
Nr
lokalu
Klatka Piętro Typ Ilość pokoi Pow. m2 Łącznie wstępny wkład brutto Rzut mieszkania Status Rezerwacja
25 trzecia parter D 2 pok. 48,60 204 724,20 zł SPRZEDANE
26 trzecia parter A1 2 pok. 31,69 133 491,97 SPRZEDANE
27 trzecia parter D 2 pok. 48,60 204 724,20 zł SPRZEDANE
28 trzecia I D 2 pok. 48,60 215 169,31 zł SPRZEDANE
29 trzecia I A1 2 pok. 31,69 140 302,78 SPRZEDANE
30 trzecia I D 2 pok. 48,60 215 169,31 zł SPRZEDANE
31 trzecia II D 2 pok. 48,60 215 169,31 zł SPRZEDANE
32 trzecia II A1 2 pok. 31,69 140 302,78 SPRZEDANE
33 trzecia II D 2 pok. 48,60 215 169,31 zł SPRZEDANE
34 trzecia III D 2 pok. 48,60 213 080,28 zł SPRZEDANE
35 trzecia III A1 2 pok. 31,69 138 940,62 SPRZEDANE
36 trzecia III D 2 pok. 48,60 213 080,28 zł SPRZEDANE
Nr
lokalu
Klatka Piętro Typ Ilość pokoi Pow. m2 Łącznie wstępny wkład brutto Rzut mieszkania Status Rezerwacja
37 czwarta parter B 2 pok. 40,55 170 814,12 zł SPRZEDANE
38 czwarta parter B1 2 pok. 40,47 170 477,12 zł SPRZEDANE
39 czwarta parter A1 2 pok. 31,69 133 491,97 zł SPRZEDANE
40 czwarta parter E2 3 pok. 55,38 233 284,48 zł SPRZEDANE
41 czwarta I B 2 pok. 40,55 179 529,12 zł SPRZEDANE
42 czwarta I B1 2 pok. 40,47 179 174,94 SPRZEDANE
43 czwarta I A1 2 pok. 31,69 140 302,78 zł SPRZEDANE
44 czwarta I M 4 pok. 65,11 288 264,89 zł SPRZEDANE
45 czwarta II B 2 pok. 40,55 179 529,12 SPRZEDANE
46 czwarta II B1 2 pok. 40,47 179 174,94 zł SPRZEDANE
47 czwarta II A1 2 pok. 31,69 140 302,78 SPRZEDANE
48 czwarta II M 4 pok. 65,11 285 466,20 zł SPRZEDANE
49 czwarta III B 2 pok. 40,55 177 786,12 zł
SPRZEDANE
50 czwarta III B1 2 pok. 40,47 177 435,37 zł
SPRZEDANE
51 czwarta III A1 2 pok. 31,69 138 940,62 zł
SPRZEDANE
52 czwarta III M 4 pok. 65,11 285 466,20 zł
SPRZEDANE
Nr
lokalu
Klatka Piętro Typ Ilość pokoi Pow. m2 Łącznie wstępny wkład brutto Rzut mieszkania Status Rezerwacja
53 piąta parter D 2 pok. 48,60 204 724,20 zł SPRZEDANE
54 piąta parter A 1 pok. 31,63 133 239,22 zł SPRZEDANE
55 piąta parter F1 3 pok. 65,83 275 071,81 zł SPRZEDANE
56 piąta I D 2 pok. 48,60 215 169,31 zł SPRZEDANE
57 piąta I A 1 pok. 31,63 140 037,14 zł SPRZEDANE
58 piąta I F1 3 pok. 65,83 289 106,09 zł SPRZEDANE
59 piąta II D 2 pok. 48,60 215 169,31 zł SPRZEDANE
60 piąta II A 1 pok. 31,63 140 037,14 zł SPRZEDANE
61 piąta II A1 2 pok. 31,69 140 302,78 zł SPRZEDANE
62
piąta II A0 1 pok. 26,83 118 785,85 zł SPRZEDANE
63 piąta III D 2 pok. 48,60 213 080,28 zł SPRZEDANE
64 piąta III A 1 pok. 31,63 138 677,56 zł SPRZEDANE
65 piąta III A1 2 pok. 31,69 138 940,62 zł SPRZEDANE
66
piąta III A0
1 pok. 26,83 117 632,59 zł SPRZEDANE
<<wstecz
Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK Lublin
Top