Budownictwo Lublin

Nowe mieszkania w Lublinie

Mieszkania na sprzedaż

belka górna

Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK

Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6

tel. 81 741-50-79

tel./fax 81 741-51-87

e-mail: sekretariat@sm-rudnik.pl

Logo SM Rudnik Lublin
belka dolna
Strona główna
   Oferta mieszkaniowa

linia pionowa


ul. Koncertowa
linia pozioma
* O inwestycji
linia pozioma
* Rezerwacja mieszkań
  
Budynek nr 1
  
Budynek nr 2

* * *

ul. Jantarowa
linia pozioma
* O inwestycji
*
Opis bud. nr 1
*
Opis bud. nr 2
linia pozioma
* Rezerwacja mieszkań
  
Budynek nr 1
  
Budynek nr 2

linia pionowa

łuk dolny 

WITAMY NA NASZYCH STRONACH! Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rudnik" w Lublinie


ZAWIADOMIENIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Rudnik" w Lublinie, zgodnie z § 81 - 82 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie podzielone na 8 części w terminie od dnia 13 czerwca 2016 r. do dnia 23 czerwca 2016 r., z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji:
  - Mandatowo - Skrutacyjnej,
  - Uchwał i Wniosków,
 5. Przyjęcie protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach:
  15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 i 25 czerwca 2015 r.
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Rudnik" w Lublinie z działalności w 2015 r.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM "Rudnik" w Lublinie z działalności w 2015 r.
 8. Informacja na temat lustracji dotyczącej działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rudnik"
  w Lublinie za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2015 r.
 9. Informacja na temat lustracji ustawowej całokształtu działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Rudnik"
  w Lublinie za okres 2013 r. - 2015 r.
 10. Dyskusja
 11. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
  a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM "Rudnik" za 2015 r.,
  b) podziału nadwyżki bilansowej za 2015 r.,
  c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM "Rudnik" za 2015 r.,
  d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM "Rudnik" za 2015 r.,
  e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM "Rudnik" w Lublinie z działalności w 2015 r.,
  f) wyboru delegata Spółdzielni Mieszkaniowej "Rudnik" w Lublinie na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie,
  g) wyboru dwóch przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej "Rudnik" w Lublinie na Zjazd Przedkongresowy VI Kongresu Spółdzielczości.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie zgłoszonych wniosków.
 13. Zamknięcie obrad.

Poszczególne części zgromadzenia odbędą się w biurze SM "Rudnik" w Lublinie
przy ul. F. Nowowiejskiego 6, o godz. 17
00, w terminach:

I część:

 

13.06.2016 r.

ul. Organowa: 1, 4, 5, 7, 8, 9

II część:

 

14.06.2016 r.

ul. Organowa 6

III część:

 

15.06.2016 r.

ul. Nowowiejskiego: 2, 5, 6, 9

IV część:

 

16.06.2016 r.

ul. Koncertowa 19 i Operowa 1

V część:

 

20.06.2016 r.

ul. Milenijna: 4, 5, 6, 8, 10, 12

VI część:

 

21.06.2016 r.

ul. Kryształowa: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

VII część:

 

22.06.2016 r.

ul. Organowa: 11, 13, 15, 17, 19

VIII część:

 

23.06.2016 r.

Członkowie oczekujący - w tym zadania inwestycyjne nr IV i nr V.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się ze sprawozdaniami oraz projektami uchwał w biurze Spółdzielni.


Lublin, dnia 18 maja 2016 r.

* * *

Informacje o naszych inwestycjach


Przy ul. Koncertowej
(na wysokości wjazdu do ul. W. Żywnego)

Budynek ul. Koncertowa

Szacowany wstępny koszt budowy 1 m2 dla lokali mieszkalnych: już od ok. 4.461,72 zł brutto

W ramach inwestycji planowana jest realizacja m.in.:
* ok. 70 lokali mieszkalnych,
* ok. 90 garaży,

zlokalizowanych w dwóch budynkach (3-piętrowe z windami, garaże podziemne, ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej)

Realizowane są lokale mieszkalne
o następujących metrażach:

   
Mieszkania jednopokojowe: 31 m2,
Mieszkania dwupokojowe: 43 m2, 47 m2, 48 m2,
Mieszkania trzypokojowe: 55 m2, 56 m2, 59 m2, 64 m2, 65 m2, 68 m2,
Mieszkania czteropokojowe: 65 m2, 80 m2, 81 m2,
 


linia pionowa duża


Przy ul. Jantarowej
Rozpoczęcie planowane w 2016 r.

Budynek ul. Jantarowa

Projekt koncepcyjny przewiduje dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami podziemnymi, piwnicami oraz dodatkowymi pomieszczeniami gospodarczymi i miejscami postojowymi.

Budynek
nr 1

8 pięter

71 mieszkań

25 garaży

Budynek
nr 2

7 pięter

54 mieszkania

34 garaże

Szacowany wstępny koszt budowy
1 m2 dla lokali mieszkalnych:

Parter
I piętro
II piętro
III piętro
IV piętro
V piętro
VI piętro
VII piętro
VIII piętro

-
-
-
-
-
-
-
-
-

4.001,40 zł brutto
4.296,24 zł brutto
4.296,24 zł brutto
4.296,24 zł brutto
4.338,36 zł brutto
4.338,36 zł brutto
4.380,48 zł brutto
4.380,48 zł brutto
4.380,48 zł brutto
 


* * *


GARAŻE DO WYNAJĘCIA
UL. KRYSZTAŁOWA 5 , 7 , 9


Garaże foto 1

Garaże foto 2

Garaże foto 3

Garaże foto 4

CZYNSZ NAJMU: 160,00 zł netto/m-c
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT
TEL : (81) 741 50 79belka dolna
 


Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK Lublin


Projekt LSI