Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK
Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6
tel./fax 81 741-51-87
logo
Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK
Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6
tel. 81 741-50-79
tel./fax 81 741-51-87
e-mail: sekretariat@sm-rudnik.pl
logo

UWAGA !

W związku z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2
oraz w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rudnik” w Lublinie

zwraca się z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich bieżących spraw,
w szczególności związanych z opłatami eksploatacyjnymi,
telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej


Kontakt ze Spółdzielnią możliwy jest pod następującymi numerami telefonów
i adresami poczty elektronicznej:

Sprawy czynszowe: 81 741 50 79, 663 920 400, czynsze@sm-rudnik.pl
Sprawy eksploatacyjne: 81 740 84 33 oraz 81 741 50 79, sekretariat@sm-rudnik.pl
Sprawy związane z inwestycjami budowlanymi: 607 101 580, rezerwacje@sm-rudnik.pl


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rudnik” informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r.
w przypadku wystąpienia awarii hydraulicznej bądź elektrycznej poza godzinami pracy administracji -
całodobowo należy korzystać z Pogotowia Technicznego pełnionego
przez firmę Zakład Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowych pod nr tel. 81 307 06 16  lub 536 504 502


Przepraszamy za wszelkie niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość w związku

z wyjątkową sytuacją i dbałością o zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku problemów zdrowotnych wskazujących
na chorobę zakaźną COVID-19 zaleca się kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
Oddziałem Nadzoru Przeciwepidemicznego.

Dostępne numery telefonów:
81 47 87 147         81 47 87 113         81 47 87 114         81 47 87 129
81 47 87 132         81 47 87 133        81 47 87 107        81 47 87 120

81 47 87 118         81 47 87 141         81 47 87 108         81 47 87 110
691 507 758
Całodobowa Infolinia Ministerstwa Zdrowia:
800 190 590

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK Lublin
Top