Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK
Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6
tel./fax 81 741-51-87
logo
PRZETARGI

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Rudnik”

w Lublinie, ul. F. Nowowiejskiego 6

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie następujących robót:


DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
PRZY UL. ORGANOWEJ 7 W LUBLINIE.

Szczegółowy zakres robót jest dostępny w siedzibie Spółdzielni przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 6 tel. 81 741-50-79.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  2. Wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 zł w formie określonej w SIWZ.
  3. Oferty należy składać do dnia 7 maja 2018 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. F. Nowowiejskiego 6.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Lublin, 19.04.2018 r.

 

<<wstecz
Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK Lublin
Top