Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK
Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6
tel./fax 81 741-51-87
logo
PRZETARGI

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Rudnik”
w Lublinie, ul. F. Nowowiejskiego 6

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie następujących robót:

 

WYMIANA WODOMIERZY (864 SZT.) W BUDYNKACH PRZY
UL. ORGANOWEJ 8, 9, 19 I UL. KONCERTOWEJ 19 W LUBLINIE.

 

Szczegółowy zakres robót jest dostępny w siedzibie Spółdzielni przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 6 tel. 81 741-50-79.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  2. Wniesienie wadium w wysokości 3.000,00 zł w formie określonej w SIWZ.
  3. Oferty należy składać do dnia 24 lutego 2020 r., do godz. 900 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. F. Nowowiejskiego 6.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Lublin, 03.02.2020 r.

<<wstecz
Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK Lublin
Top