Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK
Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6
tel./fax 81 741-51-87
logo
PRZETARGI

 

Lublin 24-11-2021

 

Dotyczy: przedłużenia terminu do złożenia ofert na rozbudowę skrzyżowania ul. J. Franczaka Lalka, ul. Gen. S. Skalskiego, ul. K. Jagiellończyka w Lublinie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rudnik” działając w imieniu własnym oraz pozostałych Zamawiających to jest:

  1. Nieruchomości Lalak Properties Sp. z o.o., ul. Diamentowa 2, 20-470 Lublin, posiadającą NIP 9462646178 oraz REGON 061618379, KRS 0000483898

  2. GALADOM SA., ul. Fabryczna 2, 20-301 Lublin, posiadającą NIP 9461895181 oraz REGON 430794174, KRS 0000026520

  3. INTERBUD-CONSTRUCTION SA., ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin, posiadającą NIP 946-264-86-45 oraz REGON 061685648, KRS 0000874512

uprzejmie informuje, że w związku pytaniami złożonym prze z oferentów i konieczności udzielenia na nie odpowiedzi – przedłuża się termin do złożenia wadium do dnia 06 grudnia 2021 r i ofert do dnia 07 grudnia 2021 r.

 

 

* * *

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Rudnik”
w Lublinie, ul. F. Nowowiejskiego 6

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie następujących robót:

rozbudowę skrzyżowania ul. J. Franczaka Lalka, ul. Gen. S. Skalskiego, ul. K. Jagiellończyka w Lublinie.

Szczegółowy zakres robót jest dostępny w siedzibie Spółdzielni przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 6 tel. 81 741-50-79.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  2. Wniesienie wadium w wysokości 58.000,00 zł w formie określonej w SIWZ.
  3. Oferty należy składać do dnia 26 listopada 2021 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. F. Nowowiejskiego 6.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Lublin, 28.10.2021 r.

 

<<wstecz
Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK Lublin
Top