Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK
Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6
tel./fax 81 741-51-87
logo
PRZETARGI

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Rudnik”
w Lublinie, ul. F. Nowowiejskiego 6

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie następujących robót:

USPRAWNIENIE DZIAŁANIA WENTYLACJI
Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
W BUDYNKU PRZY UL. ORGANOWEJ 6 W LUBLINIE.

Szczegółowy zakres robót jest dostępny w siedzibie Spółdzielni przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 6 tel. 81 741-50-79.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  2. Wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 zł w formie określonej w SIWZ.
  3. Oferty należy składać do dnia 24 lipca 2017 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. F. Nowowiejskiego 6.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Lublin, 05.07.2017 r.

<<wstecz
Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK Lublin
Top